นับตั้งแต่การเกิดขึ้นของ Bitcoin ผมเริ่มวิจัยบางค่อนข้างหนักกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสิ่งที่บางส่วนของผู้ประกอบการยักษ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการ cryptocurrecy และเทคโนโลยี blockchain