ขอสร้างตอนนี้กฎพื้นฐานที่เราจะเล่นโดยในการจัดส่งของวันนี้ มีเพียงหนึ่งกฎ: นโยบายการเงินมักจะทำหน้าที่ผู้ปกครองที่ไม่ได้ผู้ที่จะปกครอง ตอนนี้ถ้ามีโอกาสใช้นโยบายการเงินจะนำความมั่งคั่งให้กับผู้ที่อยู่ภายใต้นิ้วหัวแม่มือของรัฐบาลที่ฝากเช่นเดียวกับที่เราเรียกว่าในภาคใต้ของรัฐหลุยเซียนา – สิ่งเล็กพิเศษที่คุณไม่ได้คาดหวังว่า