ดังนั้นโดยทั่วไปสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้คือว่าทุกคนบนโลกใบนี้ (พันล้านและพันล้านคน) จะขึ้นอยู่กับน้ำมันโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับทุกสิ่งจำเป็นพื้นฐานเช่นอาหาร, การขนส่งและผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน ตอนนี้เรารู้นี้ให้หาวิธีดาวเคราะห์ทั้งหมดจะถูกจัดการโดยผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพไม่กี่คนที่ได้รับสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการพึ่งพามนุษย์นี้: