ก่อนที่คุณจะซื้อ / ขายสินทรัพย์ที่คุณควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณจะทำเช่นนั้น มันเป็นสิ่งที่ราคาสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นและการที่คุณจะซื้อในความหวังของการทำเจ้าชู้อย่างรวดเร็วหรือไม่